http://www.rvs-meistars.lv/ > RVS-master > Publikācijas. Testi. Raksti.
Russian | Latvian
Publikācijas. Testi. Raksti.
Censoties ka ilgak saglabat mehanismus darbderiga stavokli, cilveki izgudrojusi milzigu daudzumu ziezvielu, piedevu, berzes modifikatoru, metala kondicionieru, kuriem pec ieceres, ar savam plevem, mehanismu darba procesa jaatdala kontaktejamo detalu berzes virsmas vienu no otras.
   Lasit vairak pdf >>
RVS tehnologja ir musdienu zinatnieku izstradajums, kurs jau 5 gadus tiek lietots rupnieciba razosanas iekartu darbspejas atajunosanai. Plasa pieredze lauj izstradatajam piedavat RVS sastavus klasta pateretajiem no autoamatieriem lidz profesionaliem, kas veic automobilu ekspluataciju un apkalposanu.
   Lasit vairak pdf >>
RVS atsifrejums ir: remonta atjaunojosais sastavs. Tas tiek razots Somija ieverojot visas kvalitates prasibas, ko uzstada ES. Kas tas ir, ka darbojas un kapec tas ir vajadzigs? Saksim no pedeja. Ir divi veidi ka pagarinat automobila darbspeju: veikt kapitalremontu vai lietot dazadas piedevas. Pirmaja gadijuma ir vajadzigs pietiekami pietiekami daudz laika un naudas, otraja – labakaja gadijuma masina nobrauks vel 15000 km, sliktakaja – sabojasies dzinejs.
   Lasit vairak pdf >>
Musu merkis bija veikt tetsesanu, lai noteiktu, vai strada RVS piedavata produkcija ta, ka tika solits. Nolietojies stobrs sak labak stradat un samazinas berze! Testam mes izmantojam manu personigo Norinco56S cal. 7.62*39. Stobru es izbuveju no b/l Maxim stobra, kura stavoklis bija novertets ka „slikts”. 7.94 lieluma kalibrs ar noapalotu vitni. Stobra garums 350 mm, kura gala bija bremzes uzgalvis. Vispirms mes aizbraucam  uz saujamlauku (sautuvi) pameginat, ka var saut no bises bez apstrades.
   Lasit vairak pdf >>
RVS tehnologija -jauns  veids berzes virsmu saglabasanai un atjaunosanai Berze. Cik daudz problemu ta mums sagada un pat ne tik daudz pati berze, cik tas rezultats, jebkuras virsmas nolietojums berzes procesa. Izgatavojot visdazadakos mehanismum cilvece saka plasi pielietot melnos metalus neskatoties uz to, ka tie ir paklauti korozijai, vajai noliet0juma izturibai, niepietitekamai cietibai, kuru del metalus saka apstradat termiski, kimiski, galvaniski utt utm.
   Lasit vairak pdf >>
Ja Jus uzmanigi iepazinaties ar RVS tehnologijas materialiem, un tos pareizi izpratat, tad Jums bus saprotamas musu piedavajamas tehnologijas neparasti savdabigas pamatipasibas, ka:
- metalkeramiska aizsargslana (MKAS) veidosanas reakcija notiek visas metala virsmas, kuras stajas savstarpeja kontakta un starp kuram notiek berze.
- metalparu berzes rezultata veidojas energija, kura veicina (sekme) MKAS veidosanos.
   Lasit vairak pdf >>
Agri vai velu pienak laiks nopietni nodarboties ar auto: Ir divi veidi ka sglabat automobili un ta visnoslogotakos mezglus.
Pirmais: Uzreiz veikt kapitalremontu. Sis veids ir visradikalakais, tomer ari visdargakais. Masinas un tas mezglu remontam pienaksies izteret pravu summu un laika. Ja nomainot tika izmantotas nekvalitativas detalas, tad visu atkal pienaksies atkartot ar papildizdevumiem.
Otrais: Atlikt problemas risinajumu . To var panakt ar piedevu lietosanu. Jusu masina labakaja gadijuma nobrauks vel 15000 km. Sliktakaja gadijuma Jus galigi sabojasiet dzineji un busiet uzreiz visas pedevas.
   Lasit vairak pdf >>
„Sirds miers mums radas tikai sapnos” – Si fraze pilniba atspogulo Somijas kompanijas RVS –master EU  (Amteh OY) dzivesveidu.
Somu specialisti pastavigi kaut ko izgudro, piegudro, parveido. Bet nesen vini izstradaja RVS tehnologiju, kas atjauno automobilu mezglu darbspeju bez dilstoso detalu demontazas un apmainisanas.
   Lasit vairak pdf >>
RVS sastavu ietekmes eksperimentala izpete uz firmas  „Mazda” razota automobilu benzina dzineja ar darba apjomu 1.4 L, darba raditajiem.
Izpetes vieta :
Ieksdedzes motoru izpetes katedra
RTU Riga. 2004.g 10.  Oktobri.
   Lasit vairak pdf >>
Apstrades vieta: Firma „K-Servis”, Dzirzciema, 119.
Apstrades prieksmets: I. U. „IRISTON” piederosa kravas automobila DAF – 45 150 aizmugures  tilta gultni.
Apstrades iemesls : Brauksanas laika noverota gultnu parlieka dunona un silsana.
   Lasit vairak pdf >>
Slidgultnu parametru parbaude berzes masina.
Slidgultnu izpete tika veikta DM-29 ierice. Ieliktnis bija izgatavots no Br A5C5S5 bronzas, varpsta no 45 terauda.
Varpstas kakla redzes makrocietiba bija 30 HRC. Slodzes speks 50-500 kgs pie varpstas apgriezienu skaita 1350 min. Ka ziezvielu, gultnim pielietoja skidro ellu U-20 GOST 20799-75. Remonta atjaunojosais sastavs RVS tika ievadits tiesi ziezviela.
   Lasit vairak pdf >>
Reals inovacijas projekts, kas lauj samazinat ekspluatacijas izdevumus un uzlabot sanitaras un ekologiskas normas.
Piedavajama RVS tehnologija ir- berzes virsmu apstrades tehnologija lai veiktu remontu, samazinatu nolietojumu un paildzinatu mehanismu kalposanas terminu.
   Lasit vairak pdf >>
Entuziasti nemitigi mekle iespejas kaut ko uzlabot. Razotaji piedava savus risinajumus. Izsvert, cik kura produkta tiras reklamas un cik reala labuma, ir dargs pasakums. Musu lasitajs Eriks Eglitis parliecinats, ka izdevies gut drosu sledzienu par kadas ellas piedevas efektivitati, velas dalities ari ar citiem lasitajiem, sniedzot idejas un prakses aprakstu.
   Lasit vairak pdf >>
Virzulkompresoru ” AIRPISTON” lietotajiem ekspluatacijas laika rodas problemas, kuras var atrisinat tikai veicot remontu. Tas ir saistits ar virzulgredzenu un klokvarpstas ieliktna nolietojumu (nodilumu): Ar ko sastopas lietotaji kompresora ekspluatacijas laika:
   Lasit vairak pdf >>
Neskatoties uz jau pazistamo un vairakkart pieradito RVS efektivita tika Latvija , ta ari Eiropa, Somijas razotajs nolema kartejo reizi uzskatami demonstret sava produkta efektivitati. Tadel kopigi ar Rigas Satiksme tika veikts tests, kura merkis bija pieradit ilgtermina efektivitati, ekonomisko lietderibu, ka ari demonstret smagas tehnikas ekspluatacijas parametru uzlabosanas rezultatus, nemot par piemeru pilsetas reisa autobusu.
   Lasit vairak pdf >>
„Kārtējā tehniskā stāvokļa pārbaudes laikā, ir konstatēts, ka pēc 1 gada ekspluatācijas, dzinēja tehniskie parametri joprojām ir palikuši normas ietvaros.

RVS-meistars un dūmainība (a/m Rexton Sang Yong)

RVS-meistars un dūmainība (a/m MB Bus)

Tehniskais pārskats par zinātniski – pētniecisko darbu.

RVS Master cenulāpa (LV)

Info support: http://www.inika.lv  |  Tech support: info@rvs-meistars.lv